وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

بر اساس قانون مدنی، هر شخصی اعم از مرد و زن، از حق تمتع برخوردار می باشد، یعنی می تواند دارای حق شود. برای مثال، هر شخصی می تواند مالک یک مال شود و هر گونه تغییری در مال خود داشته باشد. مگر اینکه غیر رشید، دیوانه یا سفیه باشد. یکی دیگر از حقوق مالی، مهریه است که در هنگام ازدواج، مرد متعهد می شود به زن بپردازد. بسیاری از افراد، پس از ازدواج ممکن است به هر دلیلی تصمیم به جدایی بگیرند، در این صورت داشتن یک وکیل مهریه  در مشهد می تواند کمک زیادی بکند.


وکیل مهریه در مشهد

مهریه چیست؟

مهریه به مالی گفته می شود که در زمان عقد نکاح، مرد در سند رسمی ازدواج متعهد می شود که به همسر خود پرداخت کند. مهریه باید چیزی باشد که میان افراد مسلمان، مالیت داشته باشد. برای مثال؛ شراب نمی تواند به عنوان مهریه قرار بگیرد، زیرا میان افراد مسلمان، مالیت ندارد. بر همین اساس، مهریه می تواند اموال منقول یا غیر منقول، پول نقد، سکه طلا و انجام کار خاصی باشد. برای مثال شوهر متعهد می شود سوره الرحمن را به عنوان مهریه به همسر خود آموزش دهد.

مهریه باید کاملا مشخص باشد، برای مثال اگر شوهر بگوید یکی از خانه ها یا زمین های خود را به عنوان مهریه به همسر می دهم، اصلا درست نیست. همچنین بعد از عقد و ثبت سند ازدواج، مهریه به عنوان یک دین و بدهی، بر ذمه مرد قرار دارد.

همانطور که می دانید، مهریه در سند ازدواج ثبت می شود. یکی از مزیت های ثبت شدن مهریه در سند ازدواج این است که، سند ازدواج، یک سند لازم الاجرا می باشد. یعنی کافیست به دفتر خانه ای که سند در آنجا ثبت شده مراجعه کنید و حکم اجراییه را بگیرید. سپس با مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی  ثبت، آن را به اجرا بگذارید. بنابراین لزومی ندارد که حتما از طریق دادگاه اقدام کنید.

طبق توضیحات ارائه شده سند ازدواج؛ که یک سند لازم الاجرا است، می تواند هم از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود، و هم از طریق اداره ثبت.آقای علی ابراهیمی مهر به عنوان وکیل مهریه در مشهد به شما در کسب اطلاعات بیش تر کمک میکند.

انواع مهریه

مهریه انواع مختلفی دارد که شرایط دریافت آن ها با یکدیگر متفاوت است، در ادامه به بررسی انواع مهریه می پردازیم.

  1. مهرالسنه (مهر محمدی)

مهرالسنه، یا همان مهریه حضرت فاطمه که به مقدار دویست و شصت و دو مقدار و نیم، پول نقره مسکوک می باشد.

  1. مهر المسمی

مقدار مالی است که در عقد نکاح به عنوان مهریه ذکر می شود و هر دو طرف در مورد آن توافق می کنند.

  1. مهرالمثل

اگر به هر دلیلی در زمان عقد نکاح دائم، زوجین مهریه را تعیین نکرده باشند؛ این امکان وجود دارد که بعد از عقد مقدار مهریه را مشخص کنند. اما اگر قبل از معین کردن میزان مهریه، بین زوجین نزدیکی اتفاق بیافتد، زوجه مستحق مهرالمثل می شود. مهرالمثل در واقع مالی است که با توجه به وضعیت خانوادگی، اقوام و آشنایان زوجه در نظر گرفته می شود.

  1. مهرالمتعه

چنانچه به هر دلیلی؛ در عقد نکاح دائم مهریه تعیین نشده باشد و شوهر قصد داشته باشد، قبل از وقوع نزدیکی همسر خود را طلاق دهد، باید مبلغ مهر المتعه را به زوجه پرداخت کند. لازم به ذکر است این مبلغ با توجه به وضعیت مرد می باشد.

مهریه در عقد دائم و موقت

از نظر کیفیت و کمیت، مهریه در عقد دائم و موقت تفاوتی ندارد، اما از نظر موثر بودن در شکل گیری عقد، تفاوت هایی دارند. مشخص کردن مهریه در زمان عقد موقت، یکی از شرایط صحت آن عقد می باشد. بنابراین اگر در هنگام عقد موقت، مهریه مشخص نشود، آن عقد صحیح نیست. اما این موضوع در زمان عقد دائم بدین شکل نیست. یعنی اگر مهریه در زمان عقد دائم مشخص نشود؛ مشکلی در صحت عقد نخواهد بود. در این شرایط برای زن مهرالمثل تعیین می گردد. البته در صورتی که، در نکاح دائم طلاق قبل از نزدیکی جاری شود، و برای زن مهریه ای مشخص نشده باشد، به او مهر المتعه تعلق خواهد گرفت.

مهریه بیش از 110 سکه

برای این موضوع می توانیم 3 حالت را در نظر بگیریم.

  1. مهریه کمتر از 110 سکه

در این صورت، زوج باید تمامی مهریه را پرداخت کند. در غیر این صورت با وی مطابق قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی)

  1. مهریه دقیقا 110 سکه

در این حالت هم مانند مورد قبلی، مهریه باید به صورت کامل پرداخت شود. در صورتی که مرد مهریه را پرداخت نکند، مطابق ماده 2 قانون محکومیت های مالی، افرادی که برای پرداخت مهریه 110 سکه اقدام نکنند، راهی زندان خواهد شد.

  1. مهریه بیش از 110 سکه

چنانچه مهریه بیش از 110 سکه باشد، در مرحله اول باید طبق قانون 110 سکه پرداخت شود و در صورت امتناع، طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی، فرد خاطی به زندان می رود.

در مرحله بعدی، دادگاه توانایی مالی فرد را مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به وضعیت مالی او، تصمیم نهایی را می گیرد.

دقت داشته باشید، مطابق با ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر شخصی محکوم به پرداخت مالی به شخص دیگری شود، چه به صورت استرداد عین، یا قیمت و یا ضرر و زیان ناشی از جرم، آن را تادیه ننماید، دادگاه وی را به تادیه الزام می کند. چنانچه مالی از آن شخص در دسترس باشد، آن مال ضبط می شود و به مقدار محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. در غیر این صورت، اگر محکوم له تقاضا داشته باشد، و ممتنع در صورتی که معسر نباش، تا زمان تادیه، حبس خواهد کشید.

چگونگی محاسبه مهریه

اگر زوجین مهریه را وجه نقد در نظر گرفته باشند، و در زمان جاری شدن عقد، ترتیب خاصی را برای وصول آن مشخص نکرده باشند، به صورت زیر عمل می شود.

متوسط شاخص بهای سال قبل؛ تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع و جاری شدن عقد می شود. سپس نتیجه به دست آمده در مبلغ مهریه که داخل عقد نامه ذکر شده است، ضرب می شود. در صورت فوت زوج، مهریه باید از ترکه او پرداخت شود، که مبنای محاسبه برای این موضوع، تاریخ فوت خواهد بود. برای اینکه بتوانید مهریه را دقیق تر محاسبه کنید، توصیه می کنیم به یک وکیل مهریه مراجعه کنید.

نکات مهم در دعاوی مهریه

همانطور که می دانید قانون پیچیدگی های خاص خود را دارد، بنابراین سعی کردیم در این قسمت به نکات اساسی در مورد دعاوی مهریه بپردازیم تا در احقاق حق خود راحت تر عمل کنید.

  • دقت داشته باشید، تمامی احکامی که از سمت دادگاه های بدوی صادر می گردد، فقط زمانی قابل اجراست که حکم به قطعیت برسد.
  • مرحله تجدید نظر برای مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند و در زندان هستند، مرحله سختی است. مطابق قانون، هر کدام از طرفین می تواند تا 20 روز بعد از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدید نظر داشته باشد.
  • در کلیه احکام و قوانین مالی مربوط به بحث مهریه و نفقه به وضوح ذکر شده، که در صورت عدم پرداخت نفقه یا مهریه از سمت مرد، چنانچه زن درخواست دهد، دوباره مرد بازداشت می شود. بنابراین مرد وظیفه دارد ماه به ماه و در تاریخ مشخص شده، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

جمع بندی

تمام افراد در دادگاه به دنبال گرفتن حق خود هستند. اشخاصی که برای دعاوی مربوط به مهریه هم در دادگاه ها حاضر می شوند، مانند سایر افراد به دنبال احقاق حق هستند. اما برای اینکه بتوانید راحت تر روند دادگاه را طی کنید، توصیه می کنیم با یک وکیل مهریه مشورت کنید. این کار می تواند به سود شما تمام شود و در نهایت رای صادره از طرف قاضی به نفع شما باشد.

وکیل علی ابراهیمی و گروه ایشان با کوله باری از تجربه در زمینه حل و فصل پرونده های مربوط به وکیل مهریه در مشهد به شما کمک میکند.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به آقای علی ابراهیمی می باشد.