وکیل طلاق توافقی کیست و شرایط طلاق چیست؟

وکیل طلاق توافقی کیست و شرایط طلاق چیست؟

گاهی طرفین ازدواج با هم به این نتیجه تلخ می‌رسند که ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و باید از هم جدا شوند. البته نباید در اتخاذ چنین تصمیمی عجله به خرج داد اما چنانچه هم‌زمان تصمیم به جدایی گرفتید، این را بدانید